Преместваеми обекти

Интересът и търсенето на наречените „Преместваеми домове” става все по-голям, което води до бързото развитие на проектирането и осъществяването на този вид проекти.

Испанското архитектурно студио Ábaton разработи такъв микро дом с панелите Viroc, който може лесно да бъде транспортиран и разположени почти навсякъде. Голямо предимство на този тип дом е, че може да бъде сглобен само за един ден. Отвън дома е покрит изцяло със сиви циментови плоскости Viroc, създавайки монолитна форма. Конструкция на този мобилен дом е проста и здрава, изработена от материали, избрани да осигурят комфорт и баланс.

Основният материал избран от архитектурното студио Ábaton е Viroc, който е напълно екологичен и не представлява опасност за околната среда или нейното опазване, като източникът на дървесина вложен във Viroc, произхожда от регулирани гори.

Scroll to top